Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Tässä selosteessa kerromme, mitä varten käsittelemme henkilötietoja ja mitä oikeuksia sinulla on henkilötietojesi käsittelyn suhteen.

  1. Rekisterinpitäjä

D.V. design

Y-tunnus: 2824763-8

Lähteensilmäntie 5 a 65410 Sundom

info@dolcevitadesign.shop

www.dolcevitadesign.shop

Puh: +358503305490

  1. Rekisterinpitäjän edustaja

Josefine Wester

  1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun, sopimussuhteeseen ja/tai rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen. Henkilötietojen käsittely voi perustua myös rekisteröidyn suostumukseen, joka muodostaa tällöin soveltuvilta osin käsittelyn oikeusperusteen. Rekisterinpitäjän oikeutettu etu on oikeus harjoittaa asiallista, perusteltua ja laillista myynti- ja markkinointitoimintaa, mukaan lukien tähän liittyvää profilointia.

Henkilötietoja käsitellään lainsäädännön sallimissa rajoissa asiakkuuden hoitamiseen ja kehittämiseen. Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja voidaan lisäksi käyttää ja analysoida asiakkaan profilointiin, tarjousten, etujen, markkinointitoimenpiteiden, sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi asiakasta kiinnostavaksi. Henkilötietoja käsitellään myös uutiskirjeen ja muun asiakasviestinnän lähettämisen, kilpailuihin ja arvontoihin tai muihin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä sekä tilaukseen, laskutukseen ja perintään liittyviin toimenpiteisiin. D.V. designin sosiaalisen median sivustot kuten esimerkiksi Facebook, Instagram ja YouTube ovat julkisia ja sivustoille muodostuvat rekisterit sisältävät rekisteröidyn itse julkisuuteen tuomat tiedot kuten esimerkiksi nimi, arvostelut, sivustotykkäämiset ja –jakamiset sekä kommentoinnit. D.V. design ei ole millään tavalla vastuussa sosiaalisen median sivustoille rekisteröityneen käyttäjän henkilötiedoista tai niiden suojaamisesta.

  1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia asiakkaan henkilötietoja:

-    Asiakkaan etu- ja sukunimi

-    Osoite

-    Toimitusosoite

-    Puhelinnumero

-    Sähköpostiosoite

-    Yritys

-    Tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista

-    Ostotapahtuma- ja asiointitiedot

-    Kieli

-    Verkkokäyttäytymiseen liittyvät tiedot D.V. designin verkkosivuilla

-    Ostohistoria yksittäisen tuotteen tasolla

-    Lisäksi sähköisen uutiskirjeen tilanneen kanta-asiakkaan tietoja kerätään uutiskirjeen tilaamisen hallinnointiin sekä muihin asiakasviestinnän toteutumiseen liittyviin asioihin.

  1. Tietolähde

Asiakkaaseen liittyviä henkilötietoja kerätään henkilöltä itseltään D.V. designin verkkosivujen sekä sähköpostin kautta. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä henkilöltä itseltään D.V. designin järjestämissä kuvauksissa tai muissa tapahtumissa erillisellä lomakkeella.

  1. Evästeet

Eväste on lyhyt tekstinpätkä tai tiedosto, jonka verkkosivusto lähettää selaimeesi. Se auttaa sivustoa muistamaan käyntisi tiedot, kuten valitsemasi kielen ja muita asetuksia. Eväste helpottaa seuraavaa käyntikertaasi ja tekee sivustosta sinulle hyödyllisemmän. Evästeillä on tärkeä rooli sisällön suhteen.

D.V. design käyttää järjestelmää, joka hyödyntää evästeitä. Niiden avulla esimerkiksi laskemme sivujen kävijämääriä.

  1. Henkilötietojen siirtäminen

Henkilötietoja voidaan luovuttaa lain sallimissa rajoissa D.V. designin:n yhteistyökumppaneille siinä määrin, kun se on asiakkaan antaman toimeksiannon kannalta tarpeellista.

Käyttäessämme alihankkijoita tai kolmansia osapuolia huolehdimme siitä, että henkilötietojen käsittely tapahtuu tietosuojasäännösten mukaisesti. Mikäli joudumme siirtämään henkilötietoja EU:n tai sen talousalueen ulkopuolelle, varmistamme että siirronsaajat noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

  1. Rekisterin säilytys ja suojauksen periaatteet

Rekisteriä säilytetään sähköisesti ja suojattuna asianmukaisesti ulkopuolisilta palomuurein, salasanoin ja muilla tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin suojakeinoin. Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta tai lukuun toimivien yritysten työntekijöillä voi olla pääsy rekisterin sisältämiin henkilötietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

  1. Tarkastus-, korjaus- ja kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjän rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti yllä mainitussa osoitteessa. Tarkastuspyyntöä henkilökohtaisesti esitettäessä on asiakkaalla oltava mukana henkilöllisyystodistus. D.V. design vastaa tietojen tarkastuspyyntöihin kirjallisesti.

Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää rekisterinpitäjälle pyynnön virheen korjaamiseksi. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin tai markkina- ja mielipidetutkimuksiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.

  1. Tietosuojalausunnon muuttaminen

D.V. design pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojalausuntoa.