Integritets- och sekretesspolicy

Integritets- och sekretesspolicy

I det här dokumentet berättar vi varför vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har när det gäller behandlingen av dina personuppgifter.

  1. Registrator:

D.V. Design

Fo nummer: 2824763-8

Källströmsvägen 5 a 65410 Sundom

info@dolcevitadesign.shop

www.dolcevitadesign.shop

Tel: +358503305490

  1. Registratorns representant:

Josefine Wester

  1. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Behandlingen av personuppgifter baseras på registratorns berättigade förmån, ett avtalsförhållande och/eller registratorns överensstämmelse med lagen. Behandlingen av personuppgifter kan också baseras på samtycke, vilket då ger laglig motivering för behandlingen enligt vad som är tillämpligt. Registratorns berättigade förmån är att engagera sig i rimliga, legitima och lagliga försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter, inklusive eventuell relaterad profilering.

När det kommer till hantering och utveckling av kundrelationer behandlas personuppgifter inom lagens gränser. Inköps- och transaktionsinformationen som hanteras i registret kan också användas och analyseras för att profilera kunden, samt för att rikta erbjudanden, förmåner, marknadsföring och kundkommunikation i frågor som är av intresse för kunden. Personuppgifter behandlas också för att skicka nyhetsbrev och annan kundkommunikation, vid deltagande i tävlingar och lotterier eller när de deltar i annan marknadsföringsverksamhet och i samband med att de lägger beställningar, fakturering och inkasso. D.V. designs sidor på sociala medier som Facebook, Instagram och YouTube är offentliga och registren som bildas från dessa sidor innehåller information som användare själv har publicerat, till exempel namn, recensioner, gilla-markeringar, delningar och kommentarer. D.V. design ansvarar inte på något sätt för den personliga informationen hos en användare som är registrerad på sociala medier eller för att skydda sådan information.

  1. Informationsinnehåll i registret

Registret kan innehålla följande personuppgifter från en kund:

-    Kundens för- och efternamn

-    Adress

-    Leveransadress

-    Telefonnummer

-    E-postadress

-    Företag

-    Information om godkännanden och förbud av marknadsföring

-    Information om köp och transaktioner

-    Språk

-    Information i samband med internetaktivitet på D.V. design-webbplats

-    Köphistorik på produktnivå

-    Dessutom samlas information in om en vanlig kund som mottar vårt nyhetsbrev gällande beställningen av nyhetsbrevet och andra frågor som rör kundinformation.

  1. Datakälla

Kundens personuppgifter samlas in från personen själv via D.V. designs webbplats och e-post.

  1. Cookies

En cookie är liten textsnutt eller en fil som webbplatsen skickar till din webbläsare. Det hjälper webbplatsen att komma ihåg information om ditt besök. Cookies gör ditt nästa besök enklare och gör webbplatsen mer användbar för dig. Cookies har en viktig roll när det gäller innehåll.

D.V. design använder ett system som använder cookies. Med hjälp av cookies räknar vi till exempel antal besökare på våra sidor, utvecklar och hjälper dem att bli effektivare.

  1. Överföring av personuppgifter

Personuppgifter kan överföras till D.V. designs samarbetspartners, så länge som det följer tillämpliga lagar och så länge som det är nödvändigt för kunduppdraget.

Vid användning av avtalspartners eller tredje part ska vi se till att behandlingen av personuppgifter utförs enligt dataskyddsbestämmelserna. Om vi måste överföra data utanför EU, utanför sitt ekonomiska område, ser vi till att överföringsmottagarna följer dataskyddslagen.

  1. Lagring av registret och principerna om skydd

Registret lagras elektroniskt och skyddas ordentligt från utomstående med hjälp av brandväggar, lösenord och andra tekniska skyddsmedel som normalt är godkända inom dataskyddsindustrin. Endast identifierade anställda hos registratorn eller anställda som arbetar för företag som arbetar för registratorn eller en av registratorn befullmäktigad person kan ha tillgång till de personuppgifter som ingår i registret genom en licens som registratorn har beviljat.

  1. Rätten att granska, korrigera och förbjuda

Kunden har rätt att granska informationen om honom/henne som finns i registret. Begäran om granskning skall skriftligen skickas till den person som förvaltar registret hos registratorn. Begäran om granskning kan också göras personligen på adressen ovan. Om begäran av granskning sker personligen måste han/hon visa upp ett ID-kort. D.V design svarar skriftligen på kundens begäran om granskning. Om det finns fel i kundens information kan kunden begära att misstagen korrigeras. Genom att meddela registratorn har kunden rätt att förbjuda användningen av hans/hennes data för direktmarknadsföring eller för marknadsföring och opinionsundersökningar.

  1. Ändra dataskyddsdeklarationen

D.V. design förbehåller sig rätten att ändra denna dataskyddsdeklaration.